Satış Mağazamız Cari İşlemler
ANKET
ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME
DİLEK / ŞİKAYET
DERNEK TARİHÇESİ
DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ
ŞUBELERİMİZ
ÜYELİK KOŞULLARI
İKTİSADİ İŞLETMEMİZ
GÜNCEL HABERLER
DUYURULAR
ATÇININ SESİ
AT SAHİPLİĞİ BELGESİ
AT SAHİPLİĞİ VİZESİ
YÖNETMELİKLER
TAY SATIŞLARIMIZ
SEYİS ÖDEMELERİ
SİGORTA PRİMİ ÖDEME KURALLARI

Dernek Tüzüğümüz


Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1- Derneğin Adı “Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği” olup Merkezi “İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Fikret Yüzaltı Caddesi Veli efendi Hipodromu Tesisleri” adresinde kurulu Dernek lokalidir.

DERNEĞİN KURUCULARI VE KURULUŞ TARİHİ
Madde 2– Dernek, 25 Mart 1943 tarihinde ad ve soyadları aşağıda yazılı Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki şahıslar tarafından kurulmuştur. Derneğin Kurucuları

FİKRET YÜZATLI
Uyruğu T.C. Giresun Mebusu
Fildamı Sokak No.1 Bakırköy-İstanbul

AHMET ATMAN
Uyruğu T.C. Müteahhit
69. Selanik Caddesi No.2 Ankara

FEVZİ LÜTFÜ KARAOSMANOĞLU
Uyruğu T.C. Tüccar
Alagöz Sokak No.1 Karşıyaka - İzmir

VEHBİ KOÇ
Uyruğu T.C. Tüccar
Atatürk Bulvarı Koç Apartmanı No.10 Ankara

FERRUH AĞAN
Uyruğu T.C. Avukat
43. Selanik Caddesi No.8 Ankara

SAİT AKSON
Uyruğu T.C. Yarış Islahı Umumi Katip Muavini
67.Selanik Caddesi No: 3 Ankara

İLHAMİ AYTAÇ
Uyruğu T.C. Tüccar
Anafartalar Caddesi Honez Apartmanı No.7 Ankara

ALİ ERSAN
Uyruğu T.C. Gazete Muhabiri
Vakit Matbaası Sirkeci - İstanbul

SUAT KARAOSMAN
Uyruğu T.C. Tüccar
Taşkın Sokak Sümer Apartmanı No.4 Taksim-İstanbul

NURİ ORAK
Uyruğu T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Satış Müdürü
Ankara

HALİM SAİT
Uyruğu T.C. Çiftçi
Denizboyu Sitesi No.15 Yeniköy Boğaziçi-İstanbul

ZEKİ SERTOL
Uyruğu T.C. Tüccar
Hakkı Sokak Bosna Apartmanı No.8 Adana

FEHMİ SİMSAROĞLU
Uyruğu T.C. Tüccar
Güzel Sokak No:1 Kordon - İzmir

SAİP SUNAY
Uyruğu T.C. Maliye Vekaleti Mrk.Muhasibi
Tuna Caddesi Bozkır Sokak Ankara

Tüzüğün devamı için tıklayınız.
Data1Tüm hakları saklıdır TYAYSD © 2019