Satış Mağazamız Cari İşlemler Aidat İşlemleri
ANKET
ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME
DİLEK / ŞİKAYET
DERNEK TARİHÇESİ
DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ
ŞUBELERİMİZ
ÜYELİK KOŞULLARI
İKTİSADİ İŞLETMEMİZ
GÜNCEL HABERLER
DUYURULAR
ATÇININ SESİ
AT SAHİPLİĞİ BELGESİ
AT SAHİPLİĞİ VİZESİ
YÖNETMELİKLER
TAY SATIŞLARIMIZ
SEYİS ÖDEMELERİ
SİGORTA PRİMİ ÖDEME KURALLARI

Güncel Haberler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME.

BİLGİLENDİRME NOTU

Kıymetli Üyemiz/Atçı Kardeşlerimiz,

TJK’nün duyurusunda da belirtildiği üzere T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin bir televizyon kanalında canlı yayında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları 20.03.2020 itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir. At yarışları tekrardan başlayıncaya kadar at sahipleri ve yetiştiriciler yarış ikramiyesi ve yetiştiricilik primlerinden mahrum kalacaklar ancak, sahip oldukları atlarla ilgili ücret ve bakım masraflarını ödemeye devam edeceklerdir. Gelir olmadan giderlerin ödenmesi durumunda işverenin/at sahibinin mağduriyetinin önlenmesi için Devletimizin ilgili kurumlarının almış oldukları bazı tedbirlerin sektörümüze de uygulanabilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu meyanda at sahibi yanında çalışan sigortalı işçi/seyislerle ilgili olarak uygulanabilecek olan yasal bir düzenleme olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen “Kısa Çalışma Ödeneği“ yararlanma şartları aşağıda özetlenmiştir.

İŞYERİNİN YARARLANABİLMESİ;

İşveren / At Sahibi, çalıştırdıkları lisanslı ve sigortalı seyislerin Haftalık Çalışma Süresinin ( 45 saat ) en az 1/3 ORANINDA AZALMASI veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen EN AZ DÖRT HAFTA süreyle durdurulması şeklinde işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunulacaktır. Başvuru sonrası İş Müfettişlerince yapılacak uygunluk tespiti sonucu işyerinin söz konusu durumdan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Başvurular İŞVEREN/AT SAHİBİ tarafından https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi üzerinden yapılmaktadır.

BAŞVURUDA GEREKEN EVRAKLAR:

 

  • İşverenin Kısa Çalışma Talebine İlişkin Gerekçeli ve Yazılı Beyanı,
  • Ücret Bordroları,
  • İşçi Ücretlerinin ve Bununla İlgili Sigorta Primi ve Vergi Kesintilerinin Ödendiğini Gösteren Kayıtlar, 
  • Kısa Çalışma Uygulanan/Talep Edilen Döneme Ait Çalışma Sürelerini Gösteren ve İşçi İmzalarını İçeren Belgeler (Puantaj Kayıtları, İşçi Takibinin Yapıldığı Elektronik Dökümler / Giriş-Çıkış saatlerini gösterir çizelge vb.),
  • Varsa Faaliyetin Kısmen ya da Tamamen Durduğuna İlişkin Belgeler,
  • Varsa Konuya İlişkin Diğer Belgeler.

 

NOT: Yukarıda sayılan belgelerin işveren tarafından tutulması ve istendiğinde ibrazı gerekmektedir

 

İŞÇİNİN / SEYİSİN YARARLANABİLMESİ;

 

  1. İşverenin İŞKUR’a yaptığı başvurunun onaylanması,

          2- İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olması,

         3- Son 3 (üç) yıl içinde en az 450 gün süreyle adına işsizlik sigortası primi ödenmiş olması,

        4- İşverenin İŞKUR başvuru listesinde işçilerin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA FAZLA VE YERSİZ ÖDEME YAPILMASI;

 

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

 

  • Seyislerin ahırlar bölgesine giriş çıkışlarını gösteren imzalı bordro, işyerine Giriş-Çıkış saatlerini gösterir çizelge ve benzeri evrakların tutulmalı, (İstendiğinde İş Müfettişliğine ibrazı zorunlu)
  • Başvuru Formunda “Kısa Çalışma” süresi Başlangıcı ve Bitiş tarihi arasındaki süre 30 günden az olmamalıdır.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Yukarıda detayları verilen “ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ” ile müracaatla ilgili yasal mevzuata göre hukuki ve mali sorumluluk tamamen at sahibine aittir.  TYAYSD olarak üyelerimiz olan at sahibi ve yetiştiricilere konu ile ilgili belgelerin temini ve müracaatın yapılması sürecinde gerekli işlemlerin yapılması konusunda bilgi verme yardımı dışında bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

 

BİLGİ İÇİN: TYAYSD: Ahmet Kiriş / Tel: 0 532 5227717 / 0212 5717485-7002


Data1Tüm hakları saklıdır TYAYSD © 2019