Satış Mağazamız Cari İşlemler Aidat İşlemleri
ANKET
ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME
DİLEK / ŞİKAYET
DERNEK TARİHÇESİ
DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ
ŞUBELERİMİZ
ÜYELİK KOŞULLARI
İKTİSADİ İŞLETMEMİZ
GÜNCEL HABERLER
DUYURULAR
ATÇININ SESİ
AT SAHİPLİĞİ BELGESİ
AT SAHİPLİĞİ VİZESİ
YÖNETMELİKLER
TAY SATIŞLARIMIZ
SEYİS ÖDEMELERİ
SİGORTA PRİMİ ÖDEME KURALLARI

Duyurular

2020 yılı Aşım Müracaatları duyurusu.

                    17.12.2019  00:24:00

KISRAK AŞIM MÜRACAATLARI BAŞLADI

Karacabey ve Mahmudiye Pansiyon Haralar ile İzmit, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan İstanbul/Silivri, Şanlıurfa Aşım İstasyonlarında 2020 yılı aşımları ve misafir kısrak kabulleri ilgili talimatname hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek olup,

1.Aşım müracaatları 17 Aralık 2019 Salı günü başlayıp, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü, başvuru yapılacak ünitenin mesai saati bitiminde sona erecektir.

2.Müracaatlar, ilgili formların eksiksiz doldurulması ve Aşım Taahhütnamesi’nin imzalanması suretiyle, Hipodrom Hara ve Aşım İstasyonu Müdürlüklerinden yapılabilecektir.

3.Kulübümüz Arap aygırları 2020 aşım sezonunda hizmet vermeyecektir.

4.Ortak sahipli kısraklar için aşım müracaatı/aygır değişikliği vb. işlemler ilgili dilekçenin her ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması ya da ortak/ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa noterden verilen vekâletname ile gerçekleştirilebilecektir.

5.Aşım hizmet bedeli olarak belirlenen 500 TL, aşım müracaatı esnasında, kısrak sahiplerinden peşin olarak tahsil edilecektir.

6.Günübirlik hizmet bedeli olarak belirlenen 250 TL, kısrak sahiplerine tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

7.Tercihli olan veya jenerasyon gereği tercih hakkını kaybetmeyen kısrakların sahipleri müracaat esnasında söz konusu koşunun tarihini, türünü, hipodromunu ve koşudaki derecesini açık olarak yazmak ve doğru beyan etmek zorundadır. Bu konuda tüm sorumluluk at sahibine ait olup TJK sorumluluk kabul etmeyecektir.

8.Damızlık olarak kullanılacak kısrakların her yıl ilgili aşım sezonu için gerçekleştirilen vize işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Vize işlemleri tamamlanmamış olan kısraklar hara/aşım istasyonlarına kabul edilmeyecek ve aşım yaptırılmayacaktır.

9.01 Haziran’dan itibaren gebe kalan kısraklar için yapılacak başvurular, ilk müracaat kabullerinde, kısrak tercihli olsa dahi kabul edilmeyecek olup; aygırlarda aşım hakkı kazanan kısrakların belirlenmesini müteakip, TJK tarafından ilan edilecek duyuruda belirtilen tarih itibariyle kontenjanı dolmayan aygırlara müracaatları kabul edilecektir.

10.2020 aşım sezonu için damızlık vizesi yapılmış olan ve aygır müracaatı bulunan boş/maiden kısrakların; Karacabey, Mahmudiye Pansiyon Haralar ve İzmit Aşım İstasyonu’na, kabulleri 18 Aralık 2019 tarihinden itibaren, İstanbul/Silivri, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan ve Şanlıurfa Aşım İstasyonlarına kabulleri ise, 02 Ocak 2020 tarihinden itibaren Aşım Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Duyuruda belirtilen maddelerin detayları ile diğer usul ve esaslar, TJK Aşım Talimatnamesi’nde yer almakta olup, talimatnamede değiştirilen önemli hususlar duyuru ekinde yer almaktadır.

Talimatnamede değişen önemli bazı hususlar için tıklayınız.

2020 Aşım sezonu İngiliz aygırları için tıklayınız.

2020 Aşım sezonu Arap aygırları için tıklayınız.

TJK Aşım Talimatnamesi için tıklayınız.

TJK Aşım Taahhütnamesi ve başvuru formu için tıklayınız.

Yetiştiricilerimize ilanen duyurulur.

 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ


Data1Tüm hakları saklıdır TYAYSD © 2019