Satış Mağazamız Cari İşlemler Aidat İşlemleri
ANKET
ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME
DİLEK / ŞİKAYET
DERNEK TARİHÇESİ
DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ
ŞUBELERİMİZ
ÜYELİK KOŞULLARI
İKTİSADİ İŞLETMEMİZ
GÜNCEL HABERLER
DUYURULAR
ATÇININ SESİ
AT SAHİPLİĞİ BELGESİ
AT SAHİPLİĞİ VİZESİ
YÖNETMELİKLER
TAY SATIŞLARIMIZ
SEYİS ÖDEMELERİ
SİGORTA PRİMİ ÖDEME KURALLARI

Duyurular

At Sahibi Belgesi Vize Müracaatları Hakkında.

03.10.2019 / 18.45

D U Y U R U

20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren At Yarışları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler kapsamında, yönetmeliğin 157 inci maddesine eklenen 3 üncü fıkra;

“Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen at sahibi belgeleri her yıl Yüksek Komiserler Kuruluna vize ettirilmek zorundadır. At sahibi belgesini vize ettirmeyen at sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen koşulara kaydedilmez..." şeklindedir.

Buna göre; At sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlarını 01.01.2020 tarihinden itibaren yapılacak olan koşulara kayıt ettirebilmeleri için yapılması zorunlu olan At Sahibi Belgesi vize işlemleri için, müracaatların kabulü 01 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak olup, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar Yarışçılık Müdürlüğü veya Hipodrom Müdürlükleri Kayıt Büroları aracılığı ile yapılacaktır.

Gerekli evraklar:

1. Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi

2. Müracaat esnasında Türkiye Jokey Kulübüne vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren belge

3. Müracaat esnasında Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneğine aidat borcu olmadığını gösteren belge

4. Dilekçe

Eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan edilen son başvuru tarihinden (30 Kasım 2019 Cumartesi) sonra yapılan müracaatlar ayrıca değerlendirilecek olup, zamanında müracaat edemeyenlerin belgeleri Yüksek Komiserler Kurulunca vize edilinceye kadar sahip veya ortak oldukları atlar koşulara kayıt edilmeyecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ


Data1Tüm hakları saklıdır TYAYSD © 2019