Satış Mağazamız Cari İşlemler Aidat İşlemleri
ANKET
ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME
DİLEK / ŞİKAYET
DERNEK TARİHÇESİ
DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ
ŞUBELERİMİZ
ÜYELİK KOŞULLARI
İKTİSADİ İŞLETMEMİZ
GÜNCEL HABERLER
DUYURULAR
ATÇININ SESİ
AT SAHİPLİĞİ BELGESİ
AT SAHİPLİĞİ VİZESİ
YÖNETMELİKLER
TAY SATIŞLARIMIZ
SEYİS ÖDEMELERİ
SİGORTA PRİMİ ÖDEME KURALLARI

Duyurular

İlkbahar/Yaz sezonu için tahsis alanların hipodromlara girişi hakkında.

29.04.2020  19:19:00

İLKBAHAR-YAZ SEZONU İÇİN

TAHSİS ALANLARIN HİPODROMLARA GİRİŞİ

 

Hipodromlara giriş tarihleri:

  • Hipodromlara giriş ve hipodromlar arası at nakilleri 30/04/2020 tarihinde başlayacaktır.

Tahsis iptali:

  • Ahır tahsisinin bulunduğu hipodromlara, atların hipodroma kabul edilmeye başlandığı tarihten itibaren 21 gün içinde atını getirmeyenlerin ahır tahsisleri iptal edilecektir.

Seyahat izin belgesi ve ulaşımın Kulübümüzce kiralanacak otobüsler ile yapılması.

  • Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda halihazırda şehirler arası seyahat izne bağlıdır. İlkbahar-yaz ahır tahsisleri sonrası şehir değiştirecek at ilgililerinin; T.C kimlik numarası, adı/soyadı, doğum tarihi, çıkış ve giriş yapacağı hipodromlar ile seyahat edeceği gün bilgisini, kulübümüz tarafından şahıslar adına şehirlerarası seyahat izni alınabilmesi için bulundukları hipodrom müdürlüklerine bildirmeleri zorunludur.

Kulübümüz tarafından kiralanacak otobüsler ile seyahat etmeyecek olmasına karşın; bireysel olarak seyahat izni alacaklar ile kendi araçları ya da at nakil aracı ile seyahat edecek kişilerin de yukarıda istenen bilgileri eksiksiz olarak bulundukları (çıkış yapacakları) hipodrom müdürlüklerine çıkış yapmadan önce vermeleri gerekmektedir.

İzin belgelerinin 36-72 saat geçerlilikleri vardır. Bu yüzden kişilerin seyahat günlerini doğru vermesi, seyahat izin belgesi ve Kulübümüzce hangi gün kaç otobüs kiralanacağı hususları için önem arz etmektedir. Yazılı olarak yapılacak bildirimlerin örneği (seyahat bilgi formu)  duyuru sonunda yer almaktadır.

Söz konusu seyahat bilgi formları Hipodrom Müdürlüklerinden temin edilecektir.

  • At ilgililerinin seyahat izin başvurularının değerlendirilmesinin ortalama 2 gün sürebileceği tahmin edildiğinden; Hipodrom müdürlüklerine gelen bilgilerin derlenmesi ve izin başvurusunun yapılması için geçecek süre dikkate alındığında, yukarıda istenen bilgilerin seyahat gününden en az üç (3) gün önce hipodrom müdürlüklerine verilmesi önemlidir.
  • At nakil araçlarının seyahatine ilişkin araç sahibi tarafından yerine getirilmesi gerekenler yukardaki izin kapsamına girmemektedir. Ticari araç statüsünde mevzuatın gerektirdiği evrakı hazırlamak suretiyle seyahat edeceklerdir. Nitekim, halihazırda aşım için haralara kısrak taşıyan at nakil araçları bu belgeler ile sorunsuz seyahat edebilmektedirler. Araç sahipleri konu hakkında bilgiye sahiptirler.

Dolayısıyla, yukarda belirtilen izin, at nakil aracı haricinde seyahat edecek at ilgililerini kapsamaktadır.

Diğer hususlar:

  • Türkiye Jokey Kulübü ihtiyaç olması halinde süreç ile ilgili yeni kararlar alacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ

 

 

SEYAHAT BİLGİ FORMU

 

Tarih ...…../ ..….../2020

Seyahat edecek kişinin

T.C Kimlik numarası 

Adı      

Soyadı

Doğum Tarihi 

Görevi

Lisans/Belge Numarası         

Çıkış/Varış Hipodromları                                           /

Gidiş (Seyahat) Tarihi           

 

BİLDİRİMİ YAPAN KİŞİ


                                                Adı/soyadı                           İmza

 


At Sahibi/At Sahibi Vekili :


Antrenör :
 


Data1Tüm hakları saklıdır TYAYSD © 2019